Uchwała i kalendarium zjazdowe

Wersja z dnia 22:45, 16 lut 2017 autorstwa Dorożyński Janusz (dyskusja | edycje) (utw.strony)

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Uchwały

Strona z uchwałami zjazdowymi

Kalendarium

Tekst jednolity na podstawie załącznika do uchwały zjazdowej nr 119/XII/16 z dn. 17 grudnia 2016 r.

17 XII 2016

Uchwała o zwołaniu Zjazdu PTI, ustalenie kalendarium zjazdowego

28 I 2017

Posiedzenie ZG PTI Ustalenie w szczególności zespołu do opracowania propozycji sprawozdania ZG dla zjazdu

do 15 II 2017

 • utworzenie wiki zjazdowej dla prac komisji zjazdowej, zespołu statutowego oraz dla delegatów (wiki otwarta na odczyt, edycja dla członków zespołów oraz delegatów i członków władz naczelnych PTI oraz prezesów oddziałów i przewodniczących kół – po założeniu konta z urzędu, oraz pozostałych członków PTI i pracowników BZG na wniosek)
 • poinformowanie o wiki – na listach, forum oraz na witrynie www

do 28 II 2017

 • przeprowadzenie przeglądu statutu i materiałów z prac w 2016 r. – z dokumentowaniem na wiki
 • złożenie do prezesa sprawozdań członków ZG za rok 2016

4 III 2017

Posiedzenie ZG PTI

22 IV 2017

Posiedzenie ZG PTI

30 IV 2017

Zalecana uchwałą zjazdową data zakończenia walnych oddziałowych wyborczych

do 1 V 2017

Termin ostateczny zgłoszeń członków PTI (niebędących delegatami) do zaproszenia na zjazd. Zaproszeni będą z klucza niebędący delegatami kierujący jednostkami PTI (oddziałami, kołami, sekcjami), o ile potwierdzą chęć udziału w zjeździe. Pozostali członkowie niebędący delegatami mogą zgłaszać chęć udziału w zjeździe, przy czym ZG może zaprosić tylko osobę, która nie zalega z zapłatą składek.

do 1 V 2017

Złożenia do prezesa, z wiadomością do zespołu przygotowującego sprawozdanie ZG na zjazd, sprawozdań członków ZG za okres od 1 I 2017 do 1 V 2017

do 17 V 2017

Przygotowanie wstępnej wersji sprawozdania ZG na zjazd

19 V 2017

Posiedzenie ZG PTI Zatwierdzenie:

 • pierwszej wersji sprawozdania ZG na zjazd
 • propozycji porządku obrad,
 • propozycji regulaminu obrad zjazdu i wyborów,
 • propozycji zmian statutu,
 • propozycji składu prezydium zjazdu (zalecane 5 osób: przew., dwoje zastępców, dwoje sekretarzy,
 • propozycji składu komisji odwołań do zjazdu (3 do 5. osób spośród delegatów proponowanych na walnych zgromadzeniach członków oddziału)
 • listy zaproszonych gości
 • ustalenie zasad pobytu i zwrotu kosztów dla delegatów oraz zamiejscowych członków zespołu zjazdowego oraz prezydium

do 26 V 2017

Termin zgłaszania odwołań do zjazdu w sposób ustalony uchwałą zjazdową.

29 V 2017

Przekazanie przez komisję zjazdową kandydatom do komisji odwołań zjazdu zgłoszonych odwołań oraz materiałów w sprawach odwołań

do 3 VI 2017

Termin dla komisji zjazdowej ustalony uchwałą zjazdową do zawiadomienia delegatów o miejscu, terminie (data i godzina rozpoczęcia) i porządku obrad zjazdu.

3 VI 2017

Ostateczny statutowy termin końcowy walnych oddziałowych wyborczych

5 VI 2017

Zamknięcie listy delegatów (wybranych i członków honorowych oraz członków ustępujących władz, którzy nie byli wybrani jako delegaci), lista też na wiki

10 VI 2017

Ostateczny statutowy termin zawiadomienia delegatów o miejscu, terminie (data i godzina rozpoczęcia) i porządku obrad zjazdu. Wysłanie zawiadomień i zaproszeń dla gości.

10 VI 2017

Posiedzenie ZG PTI

23 VI 2017

Ostatnie posiedzenie ZG XII kadencji:

 • zatwierdzenie sprawozdania ZG na zjazd
 • inne niezbędne sprawy

Spotkanie połączone komisji zjazdowej oraz proponowanego prezydium, w miejscu przeprowadzenia zjazdu


24 VI (oraz - opcjonalnie 25 VI) 2017

Zjazd