Propozycja porządku obrad

Skocz do: nawigacja, szukaj

Propozycja porządku obrad XII Zjazdu PTI - 24-25 czerwca 2017 r.

Lp. Rozp. Punkt/temat/działanie Trw.
Pierwszy dzień Zjazdu 24.06.2017
1 12:00 Rozpoczęcie obrad (pierwszy termin) 0:15
2 12:15 Otwarcie Zjazdu i powitanie gości przez prezesa PTI (II termin) 0:10
3 12:25 Zapoznanie z elektronicznym systemem do głosowania 0:15
4 12:40 Przeprowadzenie przez prezesa PTI wyboru przewodniczącego i prezydium Zjazdu 0:10
5 12:50 Głosowanie ws. 1) porządku obrad, 2) regulaminu obrad, 3) regulaminu głosowan i wyborów oraz 4) listy gości 0:10
6 13:00 Wybór komisji mandatowej i wnioskowo-uchwałowej 0:10
7 13:10 Wybór komisji ds. odwołań i przekazanie jej odwołań 0:10
8 13:20 Sprawozdanie z działalności ZG ( w tym część finansowa) 0:15
9 13:35 Sprawozdanie Rady Naukowej PTI 0:05
10 13:40 Sprawozdania z działalności ECDL 0:10
11 13:50 Sprawozdania z działalności IR 0:10
12 14:00 Stwierdzenie prawomocności Zjazdu 0:05
13 14:05 Przedstawienie projektów uchwał w sprawie członkostwa honorowego (prezes PTI) 0:10
14 14:15 Głosowanie nad uchwałami w sprawie członkostwa honorowego i ogłoszenie wyników 0:10
15 14:25 Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej, zgłoszenie wniosku dotyczącego absolutorium dla ZG 0:10
16 14:35 Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego 0:05
17 14:40 Dyskusja nad sprawozdaniami 0:30
18 15:10 Głosowanie ws. absolutorium dla ustępującego ZG 0:10
19 15:20 Obiad 1:00
20 16:20 Zgłaszanie kandydatów na prezesa PTI 0:10
21 16:30 Wystąpienia kandydatów na prezesa PTI 0:20
22 16:50 Wybory prezesa PTI 0:05
23 16:55 Ogłoszenie wyników wyborów prezesa PTI 0:05
24 17:00 Przemówienie wybranego prezesa PTI 0:10
25 17:10 Podjęcie uchwały w sprawie liczebności nowych władz (na wniosek nowego prezesa PTI) 0:05
26 17:15 Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego 0:15
27 17:30 Wybory do Zarządu Głównego 0:30
28 18:00 Ogłoszenie wyników 0:05
29 18:05 Zgłaszanie kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej 0:10
30 18:15 Wybory do Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego i Rady Naukowej 0:15
31 18:30 Ogłoszenie wyników 0:05
32 18:35 Przyjęcie uchwał 1) odwołania dotychczasowych władz i Rady Naukowej oraz 2) powołaniu nowych władz i Rady Naukowej 0:05
33 18:40 Zwołanie przez przewodniczącego zjazdu pierwszego posiedzenia Gł. Komisji Rewizyjnej i Gł. Sądu Koleżeńskiego 0:01
34 18:41 Zakończenie pierwszego dnia Zjazdu 0:01
35 18:42 Równolegle: Pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego 0:15
36 20:00 Kolacja -:-
Drugi dzień Zjazdu 25.06.2017
37 9:30 Przedstawienie propozycji zespołu statutowego 0:30
38 10:00 Dyskusja nad Statutem 1:30
39 11:30 Głosowanie w sprawie Statutu 0:10
40 11:40 Przedstawienie wniosków komisji ds. odwołań 0:05
41 11:45 Dyskusja nad wnioskami komisji ds. odwołań 0:10
42 11:55 Głosowanie nad odwołaniami 0:05
43 12:00 Sprawozdanie komisji wnioskowo-uchwałowej 0:10
44 12:10 Przyjęcie uchwał i wniosków 0:25
45 12:35 Zamknięcie Zjazdu 0:01
46 12:36 Obiad 1:00
47 13:36 Pierwsze posiedzenia Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego