Użytkownik:Dorożyński Janusz/Sprawozdanie-2013

Skocz do: nawigacja, szukaj

Bydgoszcz, 19 lutego 2014 roku

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu Głównego wiceprezesa PTI Janusza Dorożyńskiego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Działalność moja była związana z kilkoma obszarami określonymi przez uchwałę nr 004/XI/11, tj.:

 1. Integracja ponadregionalna członków PTI
  W tym zakresie prowadziłem aktywne działania związane z komunikowaniem się członków PTI, przede wszystkim kanałami elektronicznymi. To m.in. forum PTI (http://forum.pti.org.pl), którego jestem jedynym czynnym administratorem, broniącego go przed spamem (kilka razy też doskonaliłem opis forum), weryfikującym i potwierdzającym zapisy, porządkującym je. Udzielałem się też na samym forum. Następnie ważnym elementem komunikacyjnym są listy dyskusyjne, w szczególności list Elka (elka@lista.pti.org.pl. Jestem też aktywny na liście Elka jako subskrybent (oraz na historycznej liście stowarzyszonej PTIL).
  Pilotowałem sprawę wznowienia biuletynu PTI, we współpracy z kol. Tomaszem Komorowskim i Andrzejem Romanowskim został opracowany szablon biuletynu.
  We wrześniu 2013 r. wobec niespotykanego poziomu agresji i mowy nienawiści na liście Elka byłem zmuszony do doprowadzenia (zgodnie ze statutem, uchwałami i regulaminem listy) do uspokojenia sytuacji i wykluczenia z niej dwóch subskrybentów – Piotra Fuglewicza i Grzegorza Plucińskiego.
  Byłem też obecny jako przedstawiciel ZG PTI na światowej konferencji IwE 2013 w Toruniu.
 2. Nadzór nad Izbą Rzeczoznawców PTI
  Pozostawałem w stałym kontakcie z dyrektorem izby. W przypadkach tego wymagających weryfikowałem dokumentację izby oraz ekspertyzy – na tej podstawie przygotowywałem opinie dla ZG, przedstawianie wielokrotnie.
 3. Monitorowanie i pomiary realizacji strategii
  W roku sprawozdawczym podjąłem dwie próby wykonania pomiarów wskaźników strategicznych. Opracowałem w celu znacznie skrócony wykaz wskaźników do pomiarów (po kilku sesjach z udziałem kol.kol. Janusz Żmudzińskiego i Tomasza Komorowskiego). Niestety pomiary zakończyły się niepowodzeniem ze względu na nienadesłanie danych z większości jednostek terenowych.
 4. Monitorowanie pracy przedstawicieli PTI w KT PKN
  W ub. roku doprowadziłem po raz pierwszy do nadesłania do ZG sprawozdań z pracy w komitetach technicznych PKN przedstawicieli PTI, do czego byli oni zobligowani odpowiednimi uchwałami ZG.
 5. Kluczowe sprawy organizacyjne Zarządu Głównego
  Dany obszar stanowi niezbyt widoczny fragment aktywności, ale zajmujący bardzo dużo czasu, i to w sposób mocno wyczerpujący. Jest to związane z drobiazgowym przygotowywaniem materiałów przed, w trakcie i po posiedzeniu (propozycje porządku obrad, materiały dodatkowe, towarzyszące, projekty uchwał, regulaminy, itd.).
  Jestem zarządzającym trzema listami dyskusyjnymi ZG/PZG. Wymaga to również znaczącego sporego nakładu czasowego i sporej uwagi.
  Byłem obecny na wszystkich posiedzeniach ZG obecnej kadencji.
 6. Ogólny nadzór nad budową infrastruktury informatycznej
  Modernizacja infrastruktury IT PTI była jednym z głównych pól mojej działalności, przez długi czas we współpracy z kol. Andrzejem Majewskim, twórcą i realizatorem koncepcji. Związane to było w wieloma okresami zaangażowania w tworzenie materiałów, negocjowanie umowy, przygotowanie opinii uzasadniającej decyzje oraz koszty. Zajmowałem się również zorganizowaniem oraz uruchamianiem prac zespołu odbiorowego. Dla celów prac odbiorowych udostępniłem prywatne zasoby sieciowe dla repozytorium materiałów.
  W związku z odejściem poprzedniego administratora zorganizowałem i przeprowadziłem skuteczne postępowanie rekrutacyjne nowego administratora.
 7. Informatyzacja PTI – Kokpit
  Nadal nadzoruję to przedsięwzięcie, doprowadziłem je pod koniec roku do stanu gotowości do udostępnienia użytkowego. Prowadziłem rozmowy z dostawcą dotyczące wykonywania opieki gwarancyjnej.
 8. Platforma opiniowania WSTOIn
  Opracowałem koncepcję, a następnie we współpracy z administratorami IT utworzyłem wiki WSTOIn (Wewnętrzny System Tworzenia Opinii Informatycznych), dostępne pod adresem https://WSTOIN.PTI.org.pl. Jestem jego administratorem technicznym (z dostępem do powłoki so) oraz użytkowym (w terminologii Mediawiki – administratorem i biurokratą). Zarządzam treścią, wprowadzam dane o projektach nadsyłanych do PTI do zaopiniowania, stworzyłem po rozruchu portalu kilka opinii (wprawdzie li tylko formalnych).
 9. Odzyskanie materiałów sekcji historycznej
  Czynnie zaangażowałem się w odzyskanie materiałów sekcji historycznej z serwera firmy Mainframe. W wyniku tych prac udało mi się ściągnąć 100% tych materiałów.
 10. Przygotowania zjazdowe i platforma zjazdowa
  Przygotowałem projekt kalendarium zjazdowego, który został przyjęty jako załącznik do uchwały zjazdowej. Opracowałem koncepcję, a następnie utworzyłem wiki zjazdowe, dostępny pod adresem https://XI-Zjazd.PTI.org.pl. Jestem jego administratorem technicznym (z dostępem do powłoki so) oraz użytkowym (w terminologii Mediawiki – administratorem i biurokratą). Zarządzam treścią portalu, wprowadzam dane.
Vote icon.svg Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie na niniejszej stronie i w jej nazwie, w tym przetwarzanie polegające na ich udostępnieniu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w Internecie oraz umieszczaniu nazwy niniejszej strony na wszystkich innych stronach niniejszej wiki.