Użytkownik:Dorożyński Janusz/Sprawozdanie-2016

Skocz do: nawigacja, szukaj

Bydgoszcz, 27 lutego 2017 roku

Sprawozdanie z działalności członka Zarządu Głównego wiceprezesa PTI Janusza Dorożyńskiego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Działalność moja była związana z kilkoma obszarami określonymi przez uchwałę nr 014/XII/14, tj.:

 1. Integracja ponadregionalna członków PTI i popularyzacja członkostwa PTI
  W tym zakresie prowadziłem aktywne działania związane z komunikowaniem się członków PTI, przede wszystkim kanałami elektronicznymi. Są to przede wszystkim listy dyskusyjne, których jestem zarządzającym. Rola zarządzającego oznaczała m.in. oczyszczanie ze spamu oraz analizowanie odbić, jak też reagowanie w przypadkach wysyłania na listy wiadomości od osób uprawnionych, ale z adresów niezapisanych na daną listę. Byłem też aktywny na liście członkowskiej Elka jako subskrybent i osoba przekazująca informacje z ZG (oraz na historycznej liście stowarzyszonej PTIL). Ponadto jestem jedynym czynnym administratorem forum PTI (http://forum.pti.org.pl).
 2. Kluczowe sprawy organizacyjne Zarządu Głównego
  Dany obszar stanowi niezbyt widoczny fragment aktywności, ale zajmujący bardzo dużo czasu, i to w sposób mocno wyczerpujący. Jest to związane z drobiazgowym przygotowywaniem materiałów przed, w trakcie i po posiedzeniu (propozycje porządku obrad, materiały dodatkowe, towarzyszące, projekty uchwał, regulaminy, itd.).
  Jestem zarządzającym trzema listami dyskusyjnymi ZG/PZG. Wymaga to również znaczącego sporego nakładu czasowego i sporej uwagi.
  Brałem udział w miarę możliwości w posiedzeniach ZG.
 3. Platforma opiniowania WSTOIn
  W trakcie roku sprawozdawczego zarządzałem wiki WSTOIn (Wewnętrzny System Tworzenia Opinii Informatycznych), dostępne pod adresem https://WSTOIN.PTI.org.pl. Jestem jego administratorem technicznym (z dostępem do powłoki so) oraz użytkowym (w terminologii Mediawiki – administratorem i biurokratą). Zarządzam treścią, wprowadzam dane o projektach nadsyłanych do PTI do zaopiniowania. Brałem udział w wytworzeniu sześciu opinii PTI, w tym opinii związanych z projektami wypracowanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji. W związku z jedną z opinii brałem udział w konferencji uzgodnieniowej w MC.
 4. Przygotowania zjazdowe i platforma zjazdowa
  Brałem udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu zjazdu nadzwyczajnego, w tym w zakresie opracowania projektu statutu, konsultacji z organem nadzoru, platformy wiki dla zjazdu.
  Dla potrzeb zjazdu zwyczajnego 2017 przygotowałem projekt kalendarium zjazdowego oraz uchwał zjazdowych.

Ponadto działalność moja w roku 2016 była związana z:

 • Nadzorem nad Izbą Rzeczoznawców PTI
  Pozostawałem w stałym kontakcie z dyrektorem izby. W przypadkach tego wymagających weryfikowałem dokumentację izby oraz ekspertyzy.
Vote icon.svg Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie na niniejszej stronie i w jej nazwie, w tym przetwarzanie polegające na ich udostępnieniu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w Internecie oraz umieszczaniu nazwy niniejszej strony na wszystkich innych stronach niniejszej wiki.