Użytkownik:Jaskólski Stanisław

Skocz do: nawigacja, szukaj

150px

Stanisław Jaskólski

Mgr inż. Stanisław Jaskólski jest jednym z założycieli PTI. Jest członkiem honorowym Towarzystwa, w pierwszej kadencji (1981-1986) był także wiceprezesem Zarządu Głównego PTI. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sekcji Historycznej PTI.

Stanisław Jaskólski urodził się w 1931 roku w Warszawie. Po ukończeniu w 1956 roku studiów na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Telewizji Instytutu Łączności w Warszawie. W roku 1959 otrzymał propozycję przejścia do Zakładu Aparatów Matematycznych PAN (ZAM), przekształconego potem w Instytut Maszyn Matematycznych PAN. W tych jednostkach naukowych był jednym z konstruktorów rodziny uniwersalnych maszyn cyfrowych ZAM (ZAM-2, ZAM-21, ZAM-41), a także brał udział w rozbudowie skonstruowanej w ZAM PAM pierwszej polskiej maszyny cyfrowej XYZ.

Równocześnie pracował jako ekspert branżowy d/s elektronicznych maszyn cyfrowych w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego Varimex (nast. Metronex), zajmującym się importem urządzeń komputerowych oraz współpracą polskiego przemysłu elektronicznego z partnerami zagranicznymi.

W 1966 mgr inż. Stanisław Jaskólski przeszedł do pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym, początkowo jako zastępca dyrektora Ośrodka Elektronicznego, wyposażonego wówczas w komputery brytyjskiej firmy ICL. Podczas wieloletniej pracy w GUS opracowywał, lub bezpośrednio nadzorował szereg projektów związanych z wprowadzaniem komputerów do jednostek statystyki państwowej. W 1981 roku objął stanowisko Naczelnego Dyrektora Zarządu Mechanizacji i Automatyzacji Opracowań Statystycznych GUS, któremu podlegała cała sieć ośrodków obliczeniowych statystyki państwowej w Polsce. Podczas pracy w GUS był też na stypendium ONZ w Stanach Zjednoczonych.

Równolegle z pracą w GUS współpracował z przemysłem komputerowym - wtedy zgrupowanym w Zjednoczeniu MERA. Do najważniejszych spraw w tej dziedzinie należy zaliczyć udział Stanisława Jaskólskiego w Komisji Państwowej powołanej w celu zatwierdzenia do produkcji komputerów ODRA - 1305 i 1325. Mgr inż. Stanisław Jaskólski był zdecydowanym zwolennikiem wyposażania statystyki państwowej w sprzęt komputerowy produkcji krajowej.

W latach 70-ch był członkiem-założycielem Klubu Użytkowników Komputerów ICL w Polsce (i jego prezesem w latach 1982-88). Pomiędzy rokiem 1970 i 1973 pełnił rolę konsultanta Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa PKP, a także Ministerstwa Pracy, Płacy i Spraw Socjalnych. W latach1975-78 był nieetatowym kierownikiem działu miesięcznika „Informatyka”. W 1985 roku przeszedł do pracy w sektorze prywatnym, będąc m. in. przez 4 lata konsultantem amerykańskiej firmy Qualcomm Inc. z Kalifornii (sprawy dotyczące możliwości zastosowania w Polsce systemów publicznej komórkowej łączności radiowej w technologii CDMA), konsultantem do spraw teleinformatyki australijskiego przedstawicielstwa handlowego w Polsce Austrade, a następnie (od roku 2000) w firmie Marconi (sprawy cyfrowej profesjonalnej łączności radiowej w standardzie TETRA dla służb bezpieczeństwa publicznego). Pracę w tej dziedzinie kontynuował do końca roku 2012 w firmie Selex Communications (następnie Selex ES), która przejęła tą działalność z firmy Marconi. Selex ES należy do włosko-brytyjskiej Grupy przemysłowej Finmeccanica (obecnie Leonardo). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Vote icon.svg Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie na niniejszej stronie i w jej nazwie, w tym przetwarzanie polegające na ich udostępnieniu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w Internecie oraz umieszczaniu nazwy niniejszej strony na wszystkich innych stronach niniejszej wiki.