Użytkownik:Mizerski Adam

Skocz do: nawigacja, szukaj

Audytor systemów teleinformatycznych w Departamencie Audytu Wewnętrznego w sektorze finansowym, spełniony „karbowy XXI wieku” zarządzający przez wiele lat działem IT zgodnie z filozofią ITIL.

Autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, analizy ryzyka i praktycznych aspektów wykorzystania biblioteki ITIL.

Pasjonat bezpieczeństwa (co współpracownicy nazywają obsesją) oraz metod oceny zintegrowanej analizy ryzyka.

W aktualnej kadencji organizator m.in: seminariów:

Jak wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z PN-ISO IEC 27001? - http://di.com.pl/jak-wdrozyc-system-zarzadzania-bezpieczenstwem-informacji-zgodny-z-pn-iso-iec-27001-55942

Czy można tworzyć bezpieczne oprogramowanie? Tak z ISO/IEC 15504 (SPICE) http://di.com.pl/czy-mozna-tworzyc-bezpieczne-oprogramowanie-tak-z-iso-iec-15504-spice-56050

Atak/Obrona - Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa cz. 1: „Bezpieczeństwo w firmie rzeczywistość czy ułuda?” http://di.com.pl/atak-obrona-cz-1-zarzadzanie-incydentem-bezpieczenstwa-bezpieczenstwo-w-firmie--rzeczywistosc-czy-uluda-56443

Atak/Obrona - Zarządzanie incydentem bezpieczeństwa cz. 2: " Analiza incydentu/ów bezpieczeństwa z punktu widzenia defensywy” http://di.com.pl/atak-obrona-zarzadzanie-incydentem-bezpieczenstwa-cz-2-analiza-incydentu-ow-bezpieczenstwa-z-punktu-widzenia-defensywy-57152

Inicjator i przewodniczący Sekcji Informatyków Administracji Publicznej - http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Sekcje-PTI/Sekcja-Informatykow-Administracji-Publicznej

Prezes ISACA Katowice Chapter - http://www.isaca.katowice.pl


Dodatkowe informację: https://xi-zjazd.pti.org.pl/wiki/U%C5%BCytkownik:Mizerski_Adam

LN: https://www.linkedin.com/in/adam-mizerski-aa875751/ [1]

FB: https://www.facebook.com/adam.mizerski

oraz https://www.google.pl/ -ksiądz -architekt [2] ;-)

Vote icon.svg Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie na niniejszej stronie i w jej nazwie, w tym przetwarzanie polegające na ich udostępnieniu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w Internecie oraz umieszczaniu nazwy niniejszej strony na wszystkich innych stronach niniejszej wiki.